RAZPORNE MATICE ZN MRO-N, VRO-N, VRO, MRO, MRHO

RAZPORNA MATICA JEKLENA ZAŠČITENA Z ZN MRO-N MALI ROB ODPRTA NAREBRIČENA

RAZPORNA MATICA JEKLENA ZAŠČITENA Z ZN VRO-N VELIKI ROB ODPRTA NAREBRIČENA
RAZPORNA MATICA JEKLENA ZAŠČITENA Z ZN MRO MALI ROB ODPRTA GLADKA


RAZPORNA MATICA JEKLENA ZAŠČITENA Z ZN MRHO ŠESTOGLATA ODPRTA GLADKA
RAZPORNA MATICA JEKLENA ZAŠČITENA Z ZN VRO VELIKI ROB ODPRTA GLADKA